Verification: 13570f44a80529d5ebe9b9865acd71bd

Rashody-v-ramkah-Natsionalnogo-proekta-2019g.-1